Biblijsko – molitvena zajednica Bog je ljubav

Kao osobito i redovito poslanje braća imaju formiranje i duhovno vodstvo članova Biblijsko – molitvene zajednice Bog je ljubav kao skupu vjernika koji se nadahnjuje Božjom riječi. I sami potaknuti Duhom Svetim braća tjedno okupljaju vjernike bilo u župnim ili samostanskim zajednicama radi zajedničkog slušanja i razmatranja nedjeljnih i blagdanskih čitanja kao odgovorna i radosna priprema za nedjeljno Euharistijsko slavlje.
Na temelju nedjeljnih misnih čitanja braća članove zajednice Bog je ljubav uče putu molitve, blagoslivljanja i slavljenja Božjeg imena, u konkretnom životnom ambijentu. U skladu s upraviteljima župa gdjegod je moguće braća u zajedništvu s članovima biblijsko-molitvene zajednice organiziraju susrete koji imaju za cilj zajedničko slušanje i upoznavanje Božje Riječi na putu spasenja, ozdravljenja i svetosti.
Svojim redovitim okupljanjima s članovima zajednice Bog je ljubav, braća nadasve razvijaju duh zajedništva, sklada i suradnje sa svećenicima i upraviteljima župa izražavajući im poslušnost, odanost i istinsku ljubav.
Braća nastoje tako voditi članove zajednice Bog je ljubav, da tjednim susretima i konkretnim zalaganjima u društvu potiču na čuvanje i promoviranje pologa Katoličke vjere, te sakramentalni, liturgijski i evanđeoski život.
Kroz timove u zajednici, braća prepoznavaju i razvijaju različite darove i službe po kojima se očituje Duh Sveti u udovima Crkve kao živom tkivu u župnoj zajednici.
Braća trebaju paziti da razvijaju sklad i suradnju s drugim zajednicama unutar župe, čuvajući vlastitost svoje karizme, a nadasve poštivajući odluke i smjernice pastoralnog i evangelizacijskog ritma djelovanja u župi što ga župnik određuje i promovira u župnoj zajednici.
Udruženje vjernika Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva po Prečistim rukama Marijinim preuzima odgovornost i brigu za duhovnu i kršćansku formaciju članova svoje duhovne obitelji Vijenca ljubavi Presvetog Trojstva i biblijsko molitvene zajednice Bog je ljubav.