Vijenac ljubavi Presvetog Trojstva

Vijenac ljubavi Presvetog Trojstva su vjernici laici, cijele obitelji i pojedinci koji se jednostavnim vezom uključuju i sudjeluju u život Udruženja. Braća Trajni klanjatelji pomažu im duhovnim vodstvom i različitim organiziranim skupovima kako bi kao vjernici laici u redovitim prilikama života na intenzivniji i organiziraniji način živjeli kršćanski poziv na svetost. Njihov je cilj da unutar vlastitih obitelji, na poslu i u životnom okruženju što cjelovitije žive temeljne ljudske i kršćanske vrijednosti a braća ih podupiru svojom molitvom, blizinom i savjetima. Jedni drugima, prema vlastitom pozivu postaju pomoć i poticaj da se lakše klonu svakog svjetovnog manipuliranja, istraživanja i usvajanja mentaliteta suvremenog društva koji degradira i rastače život obitelji i pojedinaca prihvaćajući evanđeosku novost kao sigurni put potpunog čovjekovog ostvarenja.
Različitim inicijativama članovi Vijenca posvješćuju pojedince i ciljane grupe o štetnosti nedoličnih sadržaja u društvu. Uz stručnu pomoć braće i sestara oni pomažu obiteljima kako bi se odgovorno odnosili prema medijima i tako omogućili djeci i mladi dostojanstven odgoj i rast na ljudskoj i kršćanskoj razini. U međusobnom življenju zajedništva vjere, osobito u liturgijskim, obiteljskim i prijateljskim slavljima, braća im nastoje približiti i tumačiti temeljne kršćanske poruke u prepoznavanju drugoga kao Božji dar, a ne kao objekt sebičnoga i hedonističkoga užitka.
Smjernicama i uputama Opće i mjesne Crkve nastoje da se na prikladan način uz pomoć braće uključe i angažiraju osobe sa obiteljskim poteškoćama u župnu i vjerničku zajednicu.
Članovima župnih i vjerničkih zajednica koji su opterećeni zbog odlaska svojih bračnih drugova ili prerane smrti, braća pronalaze suvremene načine vjerničkog svjedočenja kako bi ih u kršćanskom razumijevanju sačuvali od opasnosti sklapanja nedopuštenih izvanbračnih veza. Takvim osobama braća omogućuju konkretnu i duhovnu pomoć te im kao duhovna obitelj pomaže u svladavanju životnih poteškoća da radosnije žive kršćansko zajedništvo u vjeri u konkretnoj vjerničkoj zajednici.
Članom Vijenca ljubavi Presvetog Trojstva postaje se obećanjem Presvetom Trojstvu po Prečistim rukama Marijinim koje treba biti tek nakon godinu dana od ulaska u biblijsko-molitvenoj zajednici Bog je ljubav.
Braća i sestre iz biblijsko molitvene zajednice Bog je ljubav i Vijenca ljubavi Presvetog Trojstva, osobito mladi u vremenu razlučivanja životnog poziva, mogu dati privatno obećanje na godinu dana za život u čistoći u čemu ih braća Ustanove Trajnih klanjatelja po Prečistim rukama Marijinim podržavaju, duhovno prate molitvom, savjetima i kršćanskom blizinom.