Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva

Bratstvo Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva je Privatno udruženje vjernika čija se duhovnost i poslanje se temelji i proizlazi iz kršćanske Tradicije posvećenog života, življene u pokorničkim redovima Crkve, osobito one koje se nadahnjuje primjerom sv. Franje Asiškoga.
Braća u Ustanovi, djelovanjem Duha Svetoga prihvaćaju Evanđelje kao prvo Pravilo života te se s posebnim razlogom, posvećuju Bogu po uzoru sv. Franje Asiškoga, koji je u Crkvi otvorio novi put savršenstva. Braća životom u franjevaštvu žele slijediti Isusa Krista na putu savršenosti, odgovarajući tako temeljnom pozivu na svetost koji proizlazi iz svetog krštenja. Svojim životom i poslanjem, braća sudjeluju u životu Crkve, posvećujući svoje života za spasenje ljudi ostvarujući na taj način stalan oblik posvećenog života i trajnog obraćenja.
Braća Ustanove, potaknuti Duhom Svetim na temelju franjevačke karizme radikalnije žele provoditi evanđeoski život na kontemplativniji način, u molitvi, pokori, pobožnosti i zajedništvu u duhu karizme Ustanove. Vlastite obveze izvršavaju u duhu poslušnosti prema povjerenim službama na temelju punopravnosti i dioništva u svem životu i djelovanju Ustanove, mjesne i sveopće Crkve.
Na osobiti način provode živote u duhu siromaštva, poslušnosti, čistoće, poniznosti i iznad svega ljubavi prema Bogu i bližnjima. Odvažnim darivanjem i prikazanjem života Bogu, braća uključujući se u vazmeno Otajstvo po kojemu postaju dionici „ljubavi koju Sin donosi Ocu po Duhu Svetomu“ provode život šutnje, kontemplacije i rada te u pravoj pokori i kršćanskom odricanju.
Ustanova Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva posvećena ja Bezgrešnoj Djevici Mariji. Budući da je Ona Majka Crkve i svakog pojedinog uda Mističnog Tijela Kristova, braća su na osobiti način pozvana živjeti posvetu njezinom Bezgrešnom srcu i u njemu se ogledati po osluškivanju, razmatranju i življenju Božje riječi. Kao osobitost Ustanove ističe se čašćenje i širenje pobožnosti Prečistih ruku Marijinih kao znak njezine jedinstvene zagovorničke i posredničke uloge u Crkvi na putu svetosti i predanja Bogu.
Braća u Ustanovi na osobiti način časte kao svoje zaštitnike: Sv. Franju Asiškog i sv. Klaru Asišku, sv. Padra Pia iz Pietrelcine, sv. Faustinu Kowalsku, sv. Leopolda B. Mandića i sv. Tereziju Avilsku.